admin

سپتامبر 10, 2020
شید رنگ چیست

شید رنگ چیست؟

شید رنگ شامل افزودن رنگ سیاه یا رنگ های تیره به یک رنگ برای تیره شدن آن است. در رنگ آمیزی رنگ روشن تر می شود، اما اگر […]
سپتامبر 8, 2020
اشباع رنگ

اشباع رنگ چیست؟

در تعریف اشباع رنگ، خلوص یک رنگ را می گویند. وقتی اشباع رنگ اتفاق می افتد، رنگ در خالص ترین (واقعی ترین) نسخه در نظر گرفته […]
سپتامبر 6, 2020
انواع ضد زنگ

انواع ضد زنگ

با مطالعه این مطلب اطلاعات شما در رابطه با انواع ضد زنگ افزایش می یابد. زنگ زدگی، مشکلی در سراسر جهان است که زیاد مورد توجه […]
سپتامبر 5, 2020
رنگ چیست

رنگ چیست؟

رنگ چیست ؟ رنگ به سادگی نوری است با طول موج ها و فرکانس های مختلف و نور فقط نوعی از انرژی است که در واقع […]
فارسی